+420 792 729 487 jires@snowschool.cz

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů

Provozovatel lyžařské a snowboardové školy SNOWSCHOOL, Mgr. Věra Jirešová, Pod strání 468, Vrchlabí 54302, Česká republika IČ: 43469108.  Tel: +420 603 870 447, E-mail: jires@snowschool.cz, web: www.snowschool.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními nařízeními shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

A. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Snowschool a jejími klienty jako smluvními partnery – objednateli služeb (dále jen „klienty“).

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, zahrnují Vaše:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • státní občanství
 • adresa bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo

Osobní údaje získáváme přímo při osobní rezervaci, telefonické rezervaci nebo vyplněním rezervačního formuláře na našem webu www.snowschool.cz. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

2. K jakým účelům shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a pomohou nám komunikaci pro procesy budoucí. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

 • Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu –  komunikace s hostem.
 • Uzavření smlouvy/přihlášky výukové lekce. 
 • Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru.
 • Údaje potřebné při řešení a likvidaci pojistných událostí, tedy údajů týkajících se zdraví návštěvníků.

Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez vašeho souhlasu třetím stranám.

3. Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře.

4. Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání.

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

5. Vaše práva.

Podle GDPR máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

B. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Snowschool a zaměstnanci (dohodáři, brigádníci a osoby pracující na pracovním základě).

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na Vás a na Vaše osobní údaje, protože jste zaměstnancem lyžařské školy. Naše společnost vystupuje jako správce při zpracovávání Vašich osobních údajů. Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání Vašeho smluvního vztahu. 

1. Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 • Osobní údaje. Například pohlaví, datum narození, národnost a rodné číslo, fotografie.
 • Smluvní údaje, tj. obsah pracovní smlouvy.
 • Platební informace, jako je číslo bankového účtu. 
 • Podrobnosti o vaši pozici. Například název pozice, dovednosti a jazyková úroveň, vaše certifikace, vzdělání, školení.
 • Informace týkající se odměňovaní, důchodového zabezpečeni a jiných výhod. Například vaše mzda, dohodnuté bonusy, docházka do práce, odpracované hodiny.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Např. emailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresa.
 • Digitální přístupová práva. Vaše přístupová práva k rezervačnímu programu.

2. K jakým účelům shromažďujeme informace?

 • Uzavření pracovní smlouvy.  
 • Komunikace se zaměstnancem.
 • Odměňování a zákonné odvádění daně.
 • Údaje potřebné pro bezpečnost práce. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez Vašeho souhlasu třetím stranám. Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání.

3. Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

Provozovatel ve své databázi zaměstnanců. Poskytovatel rezervačního programu.

 

Ve Vrchlabí dne  30.11.2018

Mgr. Věra Jirešová, ředitelka Lyžařské školy SNOWSCHOOL

Share This